Fundacja Przyjaciele Stasia ma już swoje konto do darowizn. Pomóżcie nam zbierać pieniądze na wyjazd Stasia za granicę. Udostępniajcie, rozpowszechniajcie. Wierzymy, że z waszą pomocą się uda!

Fundacja Przyjaciele Stasia
Bank Pekao S.A. 69 1240 6003 1111 0010 6238 3100
Tytułem: darowizna dla Stasia Raweckiego