Informacja o wynikach zbiórki publicznej o numerze: 2015/2593/OR

Autor |Lipiec 21st, 2016|

Fundacja Przyjaciele Stasia, z siedzibą w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 61/13, 00-071 Warszawa; Numer KRS: 0000549521) w ramach zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr nr zbiórki: 2015/2593/OR – „Pomoc dla Stasia” z dn. 19.06.2015 roku zebrała kwotę 1 128, 21 zł. Celem zbiórki była pomoc Stasiowi Raweckiemu, dziecku choremu na rdzeniowy zanik mięśni (SMA1), który przebywa po za granicami kraju na próbie klinicznej leku na SMA.

Zbiórka przeprowadzona została do skarbon fundacyjnych w miejscach publicznych oraz prywatnych placówkach handlowych i usługowych na terenie województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego..

Koszty organizacji zbiórki publicznej wyniosły 5 499, 74 zł. Na koszty zbiórki składały się: zakup 19 skarbon wykonanych z plexi: 4 517,83 zł, koszty kampanii informacyjnej związanej ze zbiórką (ulotki i baner): 612,91 zł, koszty administracyjne: 369,00 zł. Zakupione skarbonki posłużą do kolejnej zbiórki fundacyjnej na cele statutowe fundacji.

Zebrane środki zostały przekazane na konto Fundacji Przyjaciele Stasia Bank Pekao S.A. 69 1240 6003 1111 0010 6238 3100 na cele związane z pomocą dla Stasia Raweckiego.